Auteur Archief

Denk aan tijdig op naam stellen eigenwoningschuld in 2013 bij echtscheiding in 2012

Bovendien moet de (ver)koopprijs in het echtscheidingsconvenant zijn vastgelegd. Zorg dat u nog dit jaar naar de notaris gaat om de overschrijving van de eigenwoningschuld te regelen. Let op Naast een echtscheidingsconvenant kan ‘ onder voorwaarden ‘ ook een getekend bemiddelingsverslag van een mediator voldoende zijn om te kwalificeren voor het overgangsrecht. Lees verder Geen Reacties

Tijdelijk vrijgestelde schenking van € 100.000

Wilt u als begiftigde de schenking gebruiken voor de aflossing van een deel van uw hypotheekschuld? Check dan eerst de boetebepaling in de leenovereenkomst met uw bank. Daarin is vaak bepaald dat u niet meer dan een jaarlijkse aflossing van 10% (soms 20%) mag doen op straffe van een boeterente. Enkele banken hebben inmiddels aangegeven de boeterente niet te berekenen als u van deze schenkingsvrijstelling gebruikmaakt. Maar er zijn ook banken die daartoe (nog) niet bereid zijn. Bovendien komen sommige banken u alleen tegemoet voor zover uw woning ‘onder water’ staat. Is dat niet het geval dan krijgt u wel boeterente in rekening gebracht voor zover u meer aflost dan de jaarlijks toegestane aflossing.

 

Let op

Een aflossing op uw hypotheek betekent dat uw renteaftrek voor een nieuwe hypotheek bij een latere verhuizing mogelijk wordt beperkt door de werking van de bijleenregeling.

Voor u als schenker verlaagt de schenking uw vermogen in box 3. Als u in een AWBZ-instelling verblijft, dan heeft de schenking als bijkomend voordeel dat de eigenbijdrage AWBZ daardoor vermindert.  

Lees verder Geen Reacties

Maak nog gebruik van de nieuwe willekeurige afschrijvingsmogelijkheid in 2013

Een andere voorwaarde om in 2013 maximaal 50% op uw investering te kunnen afschrijven, is dat er een reële verwachting bestaat dat het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik is genomen.

Let op! Bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk (voor 70% of meer) ter beschikking worden gesteld aan derden, zijn (op enkele uitzonderingen na) uitgesloten van deze regeling. 

Lees verder Geen Reacties

Klik hier voor een kennismaking