MKB Ondernemers Coaching

Toekomstgericht ondernemen. Navigeren door samen met u te kijken naar uw ondernemingsstrategie, mogelijkheden en kansen in een geoptimaliseerde financiële omgeving. Een geminimaliseerde belastingdruk, slimme investeringsmomenten en de juiste keuzes maken. Bastiaans adviesgroep is als MKB ondernemers-coach de juiste mix tussen boekhouder en financieel sparringpartner. Zo kan het ook! bastiaans_module_mettekst

1. Administratie

Kern: Administratie altijd actueel

Administratie verwerken; belastingaangiften; jaarrekening; loonadministratie en boekhoudpakket.

2. MKB Ondernemers Coaching

Kern: Toekomstgericht en strategisch

Bepalen wenselijke ondernemingsstrategie; bepalen kansen en risico’s; van manager (uitvoering) naar leider (architect) en van werken in je bedrijf naar werken aan je bedrijf.

3. Financiële Navigatie

Kern: Financieel ruimte creëren door slim gebruik van fiscale regelgeving

Slim investeringsmoment; financieel plan voor ondernemer; minimaliseren belastingdruk; juiste rechtsvorm; samen optimaliseren en keuzes in personeel.
Klik hier voor een kennismaking