Maak nog gebruik van de nieuwe willekeurige afschrijvingsmogelijkheid in 2013

Een andere voorwaarde om in 2013 maximaal 50% op uw investering te kunnen afschrijven, is dat er een reële verwachting bestaat dat het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik is genomen.

Let op! Bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk (voor 70% of meer) ter beschikking worden gesteld aan derden, zijn (op enkele uitzonderingen na) uitgesloten van deze regeling. 

Labels:

Laat een reactie achter

Klik hier voor een kennismaking