Tijdelijk vrijgestelde schenking van € 100.000

Wilt u als begiftigde de schenking gebruiken voor de aflossing van een deel van uw hypotheekschuld? Check dan eerst de boetebepaling in de leenovereenkomst met uw bank. Daarin is vaak bepaald dat u niet meer dan een jaarlijkse aflossing van 10% (soms 20%) mag doen op straffe van een boeterente. Enkele banken hebben inmiddels aangegeven de boeterente niet te berekenen als u van deze schenkingsvrijstelling gebruikmaakt. Maar er zijn ook banken die daartoe (nog) niet bereid zijn. Bovendien komen sommige banken u alleen tegemoet voor zover uw woning ‘onder water’ staat. Is dat niet het geval dan krijgt u wel boeterente in rekening gebracht voor zover u meer aflost dan de jaarlijks toegestane aflossing.

 

Let op

Een aflossing op uw hypotheek betekent dat uw renteaftrek voor een nieuwe hypotheek bij een latere verhuizing mogelijk wordt beperkt door de werking van de bijleenregeling.

Voor u als schenker verlaagt de schenking uw vermogen in box 3. Als u in een AWBZ-instelling verblijft, dan heeft de schenking als bijkomend voordeel dat de eigenbijdrage AWBZ daardoor vermindert.  

Labels:

Laat een reactie achter

Klik hier voor een kennismaking